Pouťové grilování


SDH Panenská Rozsíčkahasičárna ořez-malé

pořádá

 

P O U Ť O V É  

G R I L O V Á N Í
23.6.2012

                               

Místo: Hasičská zbrojnice

Začátek: 15:00 hod.

 

Občerstvení zajištěno

Pro děti skákací hrad