mikroregion Třešťsko-schválený rozpočet

 

Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR, Revoluční 20,

589 14 Třešť

O z n á m e n í o z v e ř e j n ě n í

Schváleného rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko na rok 2019 schváleného

valnou hromadou dne 11. prosince 2018.

V plném rozsahu je zveřejněn na internetových stránkách:

www.trestsko.cz

Do listinné podoby výše uvedených písemností je možno nahlédnout v sídle Mikroregionu Třešťsko.

 

V  Třešti dne 12. prosince  2018

Ing. Eva Požárová předsedkyně