Pouťové grilování 2013


SDH Panenská Rozsíčkahasičárna ořez-malé

pořádá

 

P O U Ť O V É  

G R I L O V Á N Í
22.6.2013

                               

Místo: Hasičská zbrojnice

Začátek: 16:00 hod.

 

K tanci a poslechu živá hudba

Vstup 20 Kč