ZÁJEZD PRAHA

16.dubna 2016

odjezd 6:00

PROGRAM:

9:00 - TITANIC VÝSTAVA - prohlídka cca 2 hod

11:00 - Národní technické muzeum

            popř. letecké muzeum

18:00 - odjezd

na zpáteční cestě občerstvení (V.Popovice, Humpolec)

CENA: 200 Kč/osoba - bude vybíráno při přihlášení

- autobus hradí obec

- vstupné na výstavu TITANIC bude hrazeno z přihlášky

a z příspěvku hasičů

- vstupné NTM si bude hradit každý sám

              - plné 190 Kč

              - děti 6-15 let   90 Kč

              - rodinné 2xdospělý + 3x děti   420 Kč

- občerstvení vlastní

ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY S PLATBOU DO 10.3.2016

u starosty obce