Pozvánka na oslavy 2016

penzion  které se uskuteční

  u příležitosti                     

  

  665 let trvání obce

  a čtvrtého setkání rodáku

  starších 18 let

    

dne 10. září 2016

 

 

Program:

 

 

11.00 hod    - setkání rodáků

                                                   

12.00 hod    - oběd

                                                                    

14.00 hod    - slavnostní zahájení (všichni občané)

                     - hudební doprovod

                     - taneční zábava