Tříkrálová sbírka 2019

xmas

 article-2006

  Během Tříkrálové sbírky

  se v naší obci

  vybralo 10 119,-

  všem dárcům děkujeme