nařízení starosty obce č.1/2020

 

V době zimní údržby od 1.11 do 30.3. se zakazuje parkování

na místních komunikacích. V případě nerespektování tohoto

nařízení nebude udržovaná celá ulice.

 

v Panenské Rozsíčce 2.12.2020

Bohumil Novák

starosta