Dotazník MAS Telčsko

 

Vážení občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který nám bude sloužit ke zjištění vašich názorů, potřeb a požadavků v rozvoji našeho území Telčska a okolí.

 

 

V současné době připravujeme a aktualizujeme "Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 - 2027" pro území MAS Telčsko“, která bude sloužit jako dokument pro rozvoj území Mikroregionu Telčsko a MAS Telčsko.

Všechna data budou sloužit výhradně pro potřeby MAS Telčsko.
Prosíme o vyplnění dotazníku a jeho odeslání do 15. 3. 2021.

Pozn. Občan, který je zároveň i podnikatelem, může vyplnit dotazníky pro obě skupiny apod.

 

Dotazník naleznete na stránkách www.mastelcsko.cz.


Děkujeme za Váš čas a za vyplnění dotazníku.

 

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z.s.