Uzavírka silnice II/406 Hodice-výlukové jízdní řády

 

Zajištění dopravní obslužnosti obce v době uzavírky 

sil. II/406 Hodice průtah.

Situace uzavírky - mapy

Termín uzavírky je od 15. 6. 2021 do 17. 10. 2021.

V úseku provozují veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní dopravci:

ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. 

ICOM transport a.s. 

Výlukové jízdní řády:

jízdní řád 1

jízdní řád 2

jízdní řád 3

jízdní řád 4

jízdní řád 5

jízdní řád 6

jízdní řád 7

jízdní řád 8

 

Návrh dopravního řešení pro vozidla VLOD:

Spoje budou vedeny ve směru z Třeště po II/406 – III/4066 – III/4067 – Panenská Rozsíčka – III/4069 - Hodice – zpět na II/406 - dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení.

Spoje linky 760490 budou vedeny  ve směru z Třeště po II/406 – III/4066 – III/4067 – Panenská Rozsíčka - dále v původní trase. V opačném směru stejnou trasou v opačném řazení. Po dobu uzavírky nebudou spoje této linky obsluhovat zastávku „Hodice“.

Dopravce do výlukových jízdních řádů linek 760451, 760470, 760480 vloží zastávku „Panenská Rozsíčka“.

Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávek:

Zastávka „Hodice“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa na sil. III/4069 v obci Hodice obousměrně.

Zastávka „Třešť,,poliklinika“, bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa na sil. III/4066 před křižovatkou se sil. II/406 obousměrně.