Dopravní obslužnost během uzavírky sil. II/406

Dvorce –Telč, 3. stavba

 

Vzhledem k tomu, že z informace zaslané

z Krajského úřadu Kraje Vysočina

odboru dopravy a silničního hospodářství

není možné udělat jednoduchý výtah,

je tato uvedena níže v plném znění

včetně příloh v archivu ZIP

 

dovolte abych Vás informovala o zajištění dopravní obslužnosti Vaší obce v době uzavírky sil. II/406 Dvorce –Telč, 3. stavba.

Většina výlukových jízdních řádů, které Vám zasílám přílohou, jsou svou platností omezeny souběžnou uzavírkou v Třešti (do 30. 6. 2021). Až tato uzavírka skončí budete znovu obesláni platnými jízdními řády.

Pro Vaši informaci zhotovitel stavby v Třešti požádal o prodloužení termínu uzavírky v Třešti do 7. 7. 2021.

Prodloužení termínu se netýká uzavírky na sil. II/406 při příjezdu do Třeště ve směru od Jihlavy.

Příjezd do Třeště po II/406 ve směru od Jihlavy, stejně tak i křiž. sil. II/402 a sil. II/406 v Třešti, včetně ul. Na Hrázi a ul. Roosweltova již budou od 1. 7. 2021 průjezdné.

Omezení bude trvat pouze na ul. 5. května v Třešti do 7. 7. 2021.

Níže zasílám vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, kde je podrobně zpracován návrh dopravního řešení pro vozidla veřejné linkové osobní dopravy.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti sděluje k akci II/406 Dvorce –Telč, 3. stavba následující:

Vyjádření oddělení dopravní obslužnosti je pouze k linkám a spojům zajištujícím závazek veřejné služby. 

V předmětném úseku v současné době provozují veřejnou osobní linkovou dopravu vnitrostátní (dále jen VLOD) dopravci:
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. (340600, 340721)

ICOM transport a.s. (350550, 760450, 760451, 760452, 760470, 760710)

 

V předmětném úseku provozují linky i dopravci (nezajišťují závazek veřejné služby):

ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. (340003, 340005)

ICOM transport a.s. (760410)
H.F. TOUR s.r.o. (790801)

Žadatelem navržený termín uzavírky:

-          21. 6. – 21. 11. 2021 – uzavírka sil. II/406 a sil. II/112 v Telči po křižovatku se sil. I/23

-          2. 8. – 31. 10. 2021 – uzavírka sil. II/406 Studnice - po křižovatku se sil. III/11262

Návrh dopravního řešení pro vozidla VLOD:

1/ Po dobu uzavírky sil. II/406 a sil. II/112 v Telči po křižovatku se sil. I/23 (21. 6. – 1. 8. 2021 a 1. 11. – 21. 11. 2021)

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje

340721/2/3

350550/101/102/103/104/105/106

760450/1/2/4/11/12

760451/1/2/5/7/13/18

760470/4/6/10/11/13/14/16/17/20/23/25/26/28/30/31/32/34/35/39/40

760710/1/5

bude vedena ve směru od Hodic po II/406 – za obcí Studnice vlevo na MK směr Mysliboř – Mysliboř – III/02321 směr Telč -  Telč – I/23 – II/112 – na zastávku „Telč,,aut.nádr.“ (v příloze trasa přes Mysliboř)

2/Po dobu souběhu uzavírek (2. 8. – 31. 10. 2021)

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje

340721/2/3

350550/101/102/103/104/105/106

760450/1/2/4/11/12

760451/1/2/5/7/13/18

760470/4/6/10/11/13/14/16/17/20/23/25/26/28/30/31/32/34/35/39/40

760710/1/5

bude vedena ve směru od Hodic po II/406 – III/11262 – Třeštice – Doupě – III/11262 – II/112 – III/11260 – Řásná – Lhotka – Mrákotín – I/23 – Krahulčí -  Telč. (v příloze trasa přes Třeštice)

3/Po dobu uzavírky sil. II/406 a sil. II/112 v Telči po křižovatku se sil. I/23 (21. 6. – 21. 11. 2021)

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje

760451/6/16

760470/5/18/36

bude vedena ve směru od Hodic po II/406  – III/11262 – Třeštice – Doupě – III/11262 – II/112 – Vanůvek – II/112 - III/11263 – Volevčice – II/406 – Studnice – MK směr Mysliboř – Mysliboř - III/02321 směr Telč -  Telč – I/23 – II/112 – na zastávku „Telč,,aut.nádr.“ (v příloze 760470_5)

340600/2/3/4/6

760452/1/3

bude vedena ve směru od Telče po I/23 – Krahulčí – Mrákotín – III/11260 – Lhotka – Řásná – Řídelov – II/112 – Vanůvek -  II/112 – III/11264 – Vanov – Řásná – III/11260 – Lhotka – Mrákotín – I/23 – Telč. (v příloze trasa linek 340600, 760452).

760470/3

bude vedena ze zastávky „Telč,,Laurova cihelna“ po II/112 směr Volevčice – III/11263 – Volevčice – II/406 směr Studnice – MK směr Mysliboř - III/02321 směr Telč -  Telč – I/23 – II/112 – na zastávku „Telč,,aut.nádr.“

Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávek:

Zastávka „Telč,,kino“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa na centrálním parkovišti Telč.

Na přemístěnou zastávku „Telč,kino“ budou zajíždět pouze vybrané spoje a navíc se dopravní obslužnost této zastávky bude v průběhu uzavírky měnit. Důvodem bude změna objízdných tras spojů ve směru na Jihlavu po dobu uzavření úseku sil. II/406 Studnice - po křižovatku se sil. III/11262 v termínu 2. 8. 2021 – 31. 10. 2021.

Zastávka „Telč,Studnice“ bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na MK směr Mysliboř u křižovatky se sil. II/406, obousměrně.

Zastávka „Telč,,aut.nádr.“ bude po celou dobu uzavírky obsluhována všemi spoji.

Požadavky na zhotovitele:

Požadujeme prořez větvoví stromů v ulici Myslibořská v Telči a omezení provozu na MK mezi Studnicemi a Mysliboří.

Vzhledem k tomu, že uzavírka termínově zasahuje do zimního období, požadujeme zajištění zimní údržby na všech objízdných trasách.

Upozorňujeme, že na uvedených linkách dojde z oběhových důvodů k časovým posunům jednotlivých spojů.

Důvodem je souběh uzavírek na trase Jihlava – Telč,

-          Uzavírka II/406 Dvorce –Telč, 1. stavba (Třešť – Revoluční) – 15. 3. – 30. 6. 2021

-          Uzavírka II/406 Hodice – 15. 6. – 17. 10. 2021

-          Uzavírka II/406 Dvorce –Telč, 3. stavba (21. 6. – 21. 11. 2021)

které pro VLOD generují výrazné prodloužení času dojezdu.

 

PŘÍLOHY