11.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 11. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 24.9.2012

  ve 20 hod na obecním úřadě

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) převod pozemku od PF

3) různé

4) návrh na usnesení a jeho schválení

5) závěr