12.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 12. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 18.12.2012

  ve 19 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) rozpočet obce na rok 2013

3) vodné

4) odpady

5) dílčí přezkoumání hospodaření obce

6) různé

7) návrh na usnesení a jeho schválení

8) závěr