13.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 13. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 18.3.2013

  ve 19 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) smlouva o smlouvě budoucí

3) různé

4) návrh na usnesení a jeho schválení

5) závěr