14.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 14. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 10.6.2013

  ve 20 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání závěrečného účtu obce společně se zprávou o výsledku

    přezkoumání hospodaření obce za  rok 2012 a účetní uzávěrka

3) koupě pozemku

4) různé

5) návrh na usnesení a jeho schválení

6) závěr