Parlamentní volby 2013

statni znak   

 

  Informace o počtu a sídle

  volebních okrsků

 

  

 

 

                       Obec Panenská Rozsíčka

 

Věc: počet a sídlo volebních okrsků

 

 

Obec Panenská Rozsíčka bude mít jeden volební okrsek a sídlo bude v kulturním domě čp.33.

 

 

 

V Panenské Rozsíčce 17.9.2013

 

 

 

                                                                                   Bohumil Novák

 

                                                                                   starosta obce