Parlamentní volby 2013-konání

statni znak   

  Oznámení o době

  a místě

  konání voleb

 

  

 

 

       

Starosta obce Panenská Rozsíčka podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,

o volbách do Parlamentu ČR a o změně

a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, oznamuje:

 

 

 

 

1. Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

pátek dne 25.října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

sobotu dne 26.října 2013 od 8.00 hodin do 14.00hodin .

 

 

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku:    č.1

je volební místnost:     kulturní dům č.p. 33

 

 

 

 

 

Panenské Rozsíčce dne 10.10.2013

 

 

Bohumil Novák

starosta obce