17.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 17. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 16.12.2013

  v 19 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) rozpočet na rok 2014

3) rozpočtový výhled

4) různé

5) návrh na usnesení a jeho schválení

6) závěr