18.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 18. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 10.3.2014

  v 19 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projektové záměry

3) různé

4) návrh na usnesení a jeho schválení

5) závěr