11.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 11. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 13.2.2017

  v 19 hod na obecním úřadě

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání zprávy o dílčím přezkoumání hospodaření obce

3) projednání smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy

4) územní plán obce

5) různé

6) návrh na usnesení a jeho schválení

7) závěr