12.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 12. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 27.3.2017

  ve 20 hod na obecním úřadě

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání práva zřídit stavbu

3) prodej pozemku

4) různé

5) návrh na usnesení a jeho schválení

6) závěr