16.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 16. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 11.12.2017

  v 19 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání a schválení rozpočtu na rok 2018

3) projednání a schválení rozpočtového výhledu

4) projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce

    a přijetí optaření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

5) prodej pozmeku

6) různé

7) návrh na usnesení a jeho schválení

8) závěr