7.zastupitelstvo obce 2019

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 7. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 9.12.2019

  v 19 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání rozpočtu na rok 2020

3) projednání daru

4) převod majetku

5) různé

6) návrh na usnesení a jeho schválení

7) závěr

vyvešeno: 2.12.2019

sejmuto: 2.12.2020