Mikroregion Trešťsko - rozpočet 2020

 

Mikroregion Třešťsko, zkráceně MITR, Revoluční 20, 589 14 Třešť

O z n á m e n í  o  z v e ř e j n ě n í

Schváleného rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třešťsko na rok 2020

schváleného valnou hromadou dne 21. listopadu 2019

V plném rozsahu je zveřejněn na internetových stránkách: www.trestsko.cz

Do listinné podoby výše uvedených písemností je možno nahlédnout v sídle Mikroregionu Třešťsko.

 

Ing. Eva Požárová předsedkyně