8.zastupitelstvo obce 2020

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 8. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 2.3.2020

  v 19 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) nabídka firmy HAVIS

3) různé

4) návrh na usnesení a jeho schválení

5) závěr

vyvešeno: 24.2.2020

sejmuto: 2.3.2020