VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-aktualizace č.4

 

Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu

Aktualizace č.4 Zásad územného rozvoje Kraje Vysočina

a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

 

výzva

příloha 1

příloha 2