VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-aktualizace č.4 - změna termínu

 

Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu

Aktualizace č.4 Zásad územného rozvoje Kraje Vysočina

a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

 

změna termínu

 

Vyvěšeno: 17.4.2020

Sejmuto: 17.4.2021