9.zastupitelstvo obce 2020

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 9. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 8.6.2020

  ve 20 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání závěrečného účtu obce za rok 2019+přezkoumání hospodaření+opatření

3) projednání účetní uzávěrky

4) projednání daru

5) různé

6) návrh na usnesení a jeho schválení

7) závěr

 

vyvešeno: 1.6.2020

sejmuto: 1.6.2021