10.zastupitelstvo obce 2020

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 10. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 31.8.2020

  ve 20 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) prodej pozemku

3) různé

4) návrh na usnesení a jeho schválení

5) závěr

 

vyvešeno: 24.8.2020

sejmuto: 24.8.2021