Mikroregion Třešťsko-závěrečný účet za rok 2020

 

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Třešťsko za rok 2020 je zveřejněn

- v elektronické podobě na stránkách Mikroregionu Třešťsko
   www.trestsko.cz

- v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Třešťsko, ul. Revoluční 20, Třešť