16.zastupitelstvo obce 2022

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 16. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 28.2.2022

  v 19 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) žádost o převod pozemků na SPÚ

3) schválení zhotovitele vrtu a napojení

4) stanovení počtu členů zastupitelstva

5) různé

6) návrh na usnesení a jeho schválení

7) závěr

 

vyvešeno: 21.2.2022

sejmuto: 21.2.2023