Zápis do MŠ Pavlov

Z á p i s    d o   m a t e ř s k é   š k o l y   v    P a v l o v ě

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 16:15 proběhne v mateřské škole v Pavlově zápis nových dětí pro školní rok 2022/2023.

Zákonný zástupce přinese k zápisu své osobní doklady a rodný list dítěte. To musí dosáhnout v době nástupu do MŠ věku dvou let.

Při zápisu bude dítěti přiděleno zápisové číslo R (číslo) MŠ/22

Po vyplnění žádosti a přihlášky rozhodne ředitel školy o výsledku přijímacího řízení.

Pro bližší informace volejte učitelku pověřenou vedení mateřské školy

Bc. Markétu Kartákovou 778961593.