Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Panenská Rozsíčka, konaného dne 17. 10. 2022

 

Dne 17. 10. 2022 se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva. Na následujícím odkaze si můžete přičíst zápis z tohoto zasedání.

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Panenská Rozsíčka

 

Zveřejněno: 3. 11. 2022