9.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 9. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 22.5.2012

  ve 20 hod na obecním úřadě

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání pořízení nového ÚP obce

3) příspěvek na opravu farního kostela Urbanov

4) prodej a směna pozemku

5) různé

6) návrh na usnesení a jeho schválení

7) závěr